Genealogische bronnen

Hier vind je een overzicht van de online bronnen die ik gebruik bij mijn genealogisch onderzoek, en meer specifiek bij mijn onderzoek naar mijn familiegeschiedenis. Ik probeer zeker niet om een compleet overzicht te bieden, want er zijn onnoemelijk veel bronnen die waardevol kunnen zijn.

Ik richt me vooral op genealogische bronnen uit België, Nederland en Frankrijk, gezien daar mijn voorouders leefden. Misschien kan het jou ook verder op weg helpen in je stamboomonderzoek!

Collectie akten uit parochieregisters en burgerlijke stand - illustratie 'Bronnen genealogisch onderzoek'

Parochieregisters & Burgerlijke stand

(incl. bevolkingsregisters)

België

 • Het Rijksarchief (NL/FR/DE/EN):
  • De genealogiewebsite van het Rijksarchief bevat de burgerlijke standen (geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten) en de parochieregisters (doop-, huwelijks- en begrafenisakten). Je kan er de scans van de originele documenten raadplegen.
   Daarnaast bevat het nog veel meer archiefdocumenten die waardevol kunnen zijn als bronnen voor genealogisch onderzoek.
  • Via de zoekrobot Zoeken naar personen kan je snel informatie over je voorouders terugvinden. Ze is handig, maar verre van volledig.
 • De Database Akten West-Vlaanderen (NL/FR/EN/ES): De Vrijwilligers van de Rijksarchieven te Brugge en Kortrijk verdienen een medaille voor hun werk om deze database op te stellen. Je kan zoeken op naam binnen akten uit de parochieregisters en burgerlijke stand uit West-Vlaanderen.
 • Gemeente- en stadsarchieven.
  Deze genealogische bronnen vind ik heerlijk omdat ze ook recentere akten en documenten bevatten (ook na 1920), die je via het Rijksarchief niet vindt. Bovendien kan je hier gewoon op naam zoeken.
  • Archiefbank Brugge: Deze databank van de stad Brugge ontsluit talloze documenten, waaronder akten uit de burgerlijke stand en parochieregisters, maar ook bevolkingsregisters, overlijdensberichten, oorlogsplakkaten, wezerijakten, enz.
  • FelixArchief Antwerpen: Het stadsarchief van de stad Antwerpen geeft toegang tot o.a. de akten van burgerlijke stand en bevolkingsregisters

Nederland

 • WieWasWie: De databank van WieWasWie bevat digitaal ontsloten historische documenten met persoonsgegevens. Deze worden aangeboden en beheerd door een groot aantal archiefstellingen. Naast basisgegevens als namen, plaatsen en data vind je soms ook een scan van het originele document.
 • Persoonskaarten en -lijsten van na 1939 overleden Nederlanders kan je bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) uittreksels bestellen.

Frankrijk

 • Archives départementales: Je kan de Franse akten uit de parochieregisters en de burgerlijke stand raadplegen in de departementale archieven. Om een akte te zoeken, moet je dus eerst weten in welk departement je denkt de akte te vinden. Eerst even de betrokken gemeente opzoeken om te weten welk departementaal archief je wil raadplegen.
  De meeste departementale archieven werken op een gelijkaardige manier.

Wereldwijd

 • FamilySearch: een onmiskenbare bron voor genealogisch onderzoek. Deze databank beheerd door de Mormoonse Kerk bevat een schat aan genealogische gegevens over de hele wereld, inclusief scans van originele archiefdocumenten. Vele overheden werken met deze organisatie samen om hun archieven digitaal toegankelijk te maken.
Collectie bidprentjes - illustratie 'Bronnen genealogisch onderzoek'

Bidprentjes

Bidprentjes (‘gedachtenisprentjes’ of ‘doodsprentjes’) en rouwbrieven zijn vooral waardevolle bronnen voor genealogisch onderzoek binnen de periode vanaf circa 1820 tot nu. Ze kunnen vaak een doorbraak betekenen wanneer je nog geen toegang hebt tot recente akten van de burgerlijke stand vanwege de privacywetgeving.

 • Genealogische verenigingen van Familiekunde Vlaanderen of Heemkundige kringen hebben vaak een eigen collectie ter beschikking via hun website.
  • Karakol.be biedt een grote verzameling bidprentjes en rouwbrieven uit Oost- en West-Vlaanderen (Familiekunde Brugge, Oostende en Gent)
 • Particuliere verzamelingen:
 • De site van Eric Hennekam heeft een mooi overzicht van sites waar je bidprentjes of rouwbrieven kan vinden van overledenen uit België en Nederland.
 • Open Archieven heeft ook een ruime collectie aan bidprentjes uit Nederland en België.
 • Op de veilingwebsite Delcampe.net kan je bidprentjes vinden en kopen.
Gezichtsloos persoon die een laptop gebruikt - illustratie 'Bronnen genealogisch onderzoek'

Archiefbanken

 • De reeds genoemde stadsarchieven geven meer prijs dan enkel de burgerlijke stand of parochieregisters. Duik in allerlei andere archieven met documenten binnen deze gemeentes. Je vindt vaak een link naar het stadsarchief op de algemene website van de stad.
 • ODIS: beheert een databank over personen en organisaties die relevant zijn in de Vlaamse en Belgische geschiedenis en richt zich daarbij hoofdzakelijk op het zogenaamde middenveld.
  Ik vond er zelf interessante informatie over religieuzen binnen mijn stamboom.
 • Open Archieven: helpt je zoeken in de open data van verschillende Belgische en Nederlandse archieven.
 • Regiospecifieke archieven: afdelingen van Familiekunde Vlaanderen hebben vaak waardevolle databanken, al dan niet online. Het loont vaak de moeite om hen te contacteren.
 • Familienaam.be: een leuke tool om te weten hoe een familienaam verspreid is over België.
 • Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen: Deze inventaris geeft je een overzicht van het waardevolle erfgoed in Vlaanderen. Zowel archeologisch, bouwkundig, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen, goed voor meer dan 90.000 erfgoedobjecten in totaal.
 • Inventaris van het bouwkundig erfgoed Brussel
Collectie uit militieregisters - illustratie 'Bronnen genealogisch onderzoek'

Conscriptielijst (militieregister)

België

De stukken in verband met de conscriptie zijn in België vrij raadpleegbaar, maar niet altijd online. Voor bijvoorbeeld de provincie West-Vlaanderen zijn ze digitaal raadpleegbaar (1813-1922) via Probat.

Ook stadsarchieven bieden soms militiedocumenten digitaal aan.

Frankrijk

Je kan de Franse militieregisters vrij raadplegen via de departementale archieven.

Collectie van grafzerken op begraafplaatsen - illustratie 'Bronnen genealogisch onderzoek'

Begraafplaatsen

Er bestaan verschillende online databestanden waar je het graf van een overledene kan terugvinden. Elk grafteken is immers een bron van informatie voor genealogisch onderzoek.

België/Nederland

Frankrijk

Wereldwijd

Collectie voorpagina's van historische kranten (Gazette van Brugge, Gazet van Antwerpen, Het Nieuws van den Dag, Le Soir) - illustratie 'Bronnen genealogisch onderzoek'

Historische kranten

Historische kranten zijn veruit mijn favoriete bronnen in mijn genealogisch onderzoek. Je vindt er niet enkel overlijdensberichten, geboorte- of huwelijksaankondigingen, maar ook nieuwsberichten waarin je voorouder kan vermeld staan. Je ontdekt er verhalen die je kunnen verrassen. Deze verhalen brengen je voorouders terug tot leven. Heerlijk!

België

Nederland

 • Delpher: de historische Nederlandse pers

Frankrijk

 • Gallica: uitgebreide database van historische kranten, manuscripten, boeken, enz.
 • RetroNews: de Franse historische pers
Collectie aan oude postkaarten met zichten van steden en dorpen (Wijtschate, Antwerpen, Brugge, Vizille, Oz-en-Oisans, Brussel, Clichy) - illustratie 'Bronnen genealogisch onderzoek'

Oude postkaarten

Beeldbanken

 • Beeldbank Onroerend Erfgoed Vlaanderen: beelden en informatie over bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed.
 • Beeldbanken van steden en gemeenten
  Veel steden en gemeenten hebben een eigen beeldarchief van oude foto’s, kaarten, prentkaarten, … die waardevol kunnen zijn als bron bij genealogisch onderzoek. Doe online een zoektocht op beeldbank en een gemeente. Voorbeelden:
Collectie van drie secties uit historische kaarten - illustratie 'Bronnen genealogisch onderzoek'

Historische kaarten

 • Geopunt: een gebruiksvriendelijke toepassing om diverse algemene en historische kaarten van Vlaanderen te bekijken

Genealogische websites

Er zijn veel commerciële en open source genealogiesites waar je gepubliceerde stambomen en diverse documenten kunt raadplegen (en publiceren). Deze bron gebruik je best met een kritisch oog. De aangeboden gegevens zijn niet gecontroleerd en bevatten fouten. Verifieer steeds met de originele bronnen. Gebruik ze als een hint wanneer je vast zit.

Gids voor genealogie en familiegeschiedenis

Ontdek zelf je eigen familiegeschiedenis door te beginnen met stamboomonderzoek. Volgende websites leren het je stap voor stap.

Zou je nog een andere online genealogische bron toevoegen? Laat het me gerust weten. We leren elke dag bij!

Nieuwste berichten

Geef een reactie